AKTIA ROLLER-SKIRACE 2023

Aktia Rollerski center VÖRÅ
Rullskidning: Prolog & Jaktstart 19.8 2023 kl 15:00
Klasser: Herrar, Damer, D16 och H16

Direktiv 2023

TÄVLINGSDIREKTIV
AKTIA ROLLER-SKIRACE 19.8.2023

Klasser och sträckor

Herrar: Klassiskrullskidning Prolog 3,5km(1,5+2,0) + 10,5 km(1,5+2,0 x 3 varv) klassisk, jaktstart
Damer: Klassiskrullskidning Prolog 3,5km(1,5+2,0) + 7,0 km(1,5+2,0 x 2 varv) klassisk, jaktstart
Pojkar-16: Rullskidning skate-6 km(2,0x3v)(30 s startintervall)
Flickor–16: Rullskidning skate-4 km(2,0x2v)(30 s startintervall)

Allmänna direktiv

Information på tävlingsplatsen sköts via högtalarmeddelanden. Förhandsuppgifter som gäller tävlingen finns på internetadressen www.smvoyri.fi.

Tävlingsnumrorna och transponders kan hämtas från tävlingskansliet ca 60 minuter före start.
Skidorna kan även hämtas ca 60 minuter före start, arrangörerna har testat alla skidor är funktionsdugliga och likvärdiga. Vi skidar på skidor av märket MARWE. OBS Nytt nummer i jaktstarten!

Vid tävlingarna tillämpas det internationella skidförbundets (FIS) samt Finlands skidförbunds nationella tävlingsregler.

Preciseringar till tävlingsdirektiven kommer via speakern.

Tävlingsprogram och tidtabell

Prolog                                

15:00                                   Damer(Klassisk)(15 s startintervall enligt FIS poäng, lägsta först) 3,5km(1,5+2,0)
15:20                                   Herrar(Klassisk)(15 s startintervall enligt FIS poäng, lägsta först)
3,5km(1,5+2,0)

Skidning                             

15:45                                   P16(Individuell start, Fristil) 6 km(2,0x3v)

15:47                                               F16(Individuell start, Fristil) 4 km(2,0x2v)


16:15                                   D21-Jaktstart-klassisk,
7,0 km(1,5+2,0 x 2 varv)
16:45                                   H21-Jaktstart-klassisk,
10,5 km(1,5+2,0 x 3 varv)

Adress:

Tävlingsplatsens adress är Skidbacksvägen 16, 66600 Vörå. Parkering sker på skidcentrums parkeringen

Tävlingskansli och öppethållningstider

Tävlingskansliet finns på gården utanför skidstugan, man kan hämta tävlingsnumrorna från och med kl 14:00.Inget lagledarmöte.

Omklädningsutrymmen och dusch

WC, omklädning och duschutrymmen för de tävlande finns även begränsat vid skidcentrets servicebyggnad.

Uppvärmning på rullskidor

Uppvärmningen sker på vägen enligt kartan nedan, man får även vara på rullskidsbanan fram till kl 15:00 efter det är den stängd.

Avbruten tävling, returnering av tävlingsnummer och transponder

Vid avbrott skall meddelande om detta och tävlingsnumret skickas till personalen vid målområdet. Tävlingsnummer och transpondrar skall efter tävlingen returneras till funktionärerna vid målområdet. För icke returnerad tävlingsnummer debiteras 50 euro och för transponder 100 euro.

Protester

Tidsfristen för inlämnande av protest vid tävlingen är 15 minuter efter att de officiella resultaten publicerats. Avgiften är 100 euro som skall erläggas kontant till tävlingskansliet. Avgiften returneras såvida protesten godkänns.

Första hjälp

Första hjälp gruppen finns på stadionområdet.

Prisutdelning

Prisutdelning för alla klasser sker ca 17.30 efter att alla klasser är i mål.