AKTIA ROLLER-SKIRACE 2023

Aktia Rollerski center VÖRÅ
Rullskidning: Prolog & Jaktstart 19.8 2023 kl 15:00
Klasser: Herrar, Damer, D16 och H16

Tävlingsdirektiv

PRELIMINÄRA TÄVLINGSDIREKTIV

 Allmänna direktiv

Information på tävlingsplatsen sköts via högtalarmeddelanden. Anslagstavlorna finns på servicebyggnadens vägg och i tävlingskansliet. Förhandsuppgifter som gäller tävlingen finns på internetadressen www.smvoyri.fi.

Vid FM-tävlingarna tillämpas det internationella skidförbundets (FIS) samt Finlands skidförbunds nationella tävlingsregler. FM-tävlingarna är samtidigt även FIS-tävlingar beträffande lördagens och söndagens lopp. Deltagande i dessa förutsätter gällande FIS-licens.

Preciseringar till tävlingsdirektiven behandlas vid lagledarmötena och publiceras efter det även på tävlingarnas hemsida www.smvoyri.fi / Tävlande / Lagledarmötets material.

Tävlingsprogram och tidtabell

Uppdaterad tidtabell finns här

På grund av det utmanande snöläget kan begränsningar beträffande träningstider, test- och uppvärmningsspår förekomma. Eventuella ändringar meddelas på anslagstavlan, via högtalarmeddelanden och på lagledarmötena.

Adresser och skyltning

Tävlingsplatsens adress är Skidbacksvägen 16, 66600 Vörå. Vägskyltning till tävlingsplatsen och tävlingskansliet sätts på plats senast 29.1.2020.

Tävlingskansli och öppethållningstider

Tävlingskansliet finns i centrum vid Vörå kommungård, Vöråvägen 18. Från kansliet fås tävlingsnumror, idrottarnas passerkort, lagledarkort och den övriga tävlingsinfon. Även nycklarna till vallningsutrymmena fås från tävlingskansliet. Telefonnumret till kansliet är 050 542 8176 (Blusi).

Tävlingskansliets öppethållningstider

  • Torsdag 30.1 kl 11:00 – 19:00
  • Fredag 31.1 kl 08:00 – 19:00
  • Lördag 1.2 kl 08:00 – 19:00
  • Söndag 2.2 kl 07:00 – 14:00

Lagledarmötena

Lagledarmötena hålls i kommungårdens fullmäktigesal (Vöråvägen 18) torsdag kl 17:30, fredag kl. 17:30 och lördag kl 16:00.

Parsprint

Den preliminära skidordningen i parsprinten anmäls via Kilmo i samband med anmälningen av laget.

Lagens slutliga skidordning skall anmälas till kansliet senast klockan 15:30 torsdagen den 30.1.2020 eller via formuläret nedan.

ALLA lag måste bekräfta sitt deltagande i parsprinten

Bekräftande av laget och lagändring via denna link senast 30.1 kl 15:30.

Damernas kval skidas i 2 heat.
Herrarnas kval skidas i 3 heat.

I parsprinten skidar båda tävlandena tre sträckor. Heatens tre bästa lag går direkt vidare till final, dessutom går till finalen på basen av tid 9 lag i damklassen och 6 i herrklassen. I parsprintens final är antalet lag 15.

Det finns egna områden på serviceområdet vid parsprintens växlingsområden åt alla som deltar i ett heat

Vid parsprintens serviceområde i närheten av växlingen finns ingen el. Vid växlingsområdets servicepunkt får 2 personer per lag befinna sig.

Förvaring av kläder, omklädningsutrymmen och dush

Det finns ställningar för förvaring av kläder och de tävlande får numrerade påsar för uppbevaring av kläder under tävlingen.

Omklädnings- och duschutrymmen finns i första hand vid Campus Norrvalla, adress Vöråvägen 305-307.

WC, omklädning och duschutrymmen för de tävlande finns även begränsat vid skidcentrets servicebyggnad.

Restaurangtjänster

Mat och annan förplägnad finns i det stora tältet på tävlingsplatsen.

Campus Norrvalla, Elsas kök erbjuder restaurangtjänster fredag, lördag och söndag.

Tävlingsnummer

Tävlingsnummer samt annat material för tävlande och lagledare delas ut vid tävlingskansliet, adress Vöråvägen 18.

Skilda tävlingsdagar har egna nummer. Nummerlapparna delas ut efter lagledarmötet och på morgon varje tävlingsdag.

Vid parsprinten används samma nummer enligt startlistan i både kvalheat och final.

Vid söndagens individuella sprint delas på stadion ut nya nummer till de 30 som på basen av tidskörningen kvalificerat sig för kvalheaten, i övrigt delas allt ut från tävlingskansliet.

Tävlingsnumrorna samlas in på målområdet efter varje tävling. För icke återlämnad tävlingsnummer debiteras 50 euro.

Tävlandenas transpondrar

Under tävlingarna används transpondrar som delas ut i närheten av startområdet. Fastsättningen av dessa sker i omedelbar närhet av ingången till startområdet. Utdelningen av transpondrar startar i regel en halv timme före tävlingen inleds. Lagledarmötet behandlar proceduren för utdelning av transpondrarna. De tävlande förutsätts hämta sin transponder i god tid före start.

Avbruten tävling, returnering av tävlingsnummer och transponder

Vid avbrott skall meddelande om detta och tävlingsnumret skickas till personalen vid målområdet. Tävlingsnummer och transpondrar skall efter tävlingen returneras till funktionärerna vid målområdet. För icke returnerad tävlingsnummer debiteras 50 euro och för transponder 100 euro.

Passersedlar

VIP, media och pool personalen får sina passersedlar från tävlingskansliet.

Material för tävlande och lagledare delas ut vid tävlingskansliet.

Endast personer som har passersedel eller köpt biljett har tillträde till tävlingsområdet.

Startlistor och resultat

Lottning sker söndag 26.1.2020. Startlistorna publiceras genast efter det på nätsidan smvoyri.fi.

Även liveresultat hittas på ovannämnda adress. De inofficiella resultaten publiceras på den officiella anslagstavlan omedelbart efter att resultaten är klara.

Vallningsutrymmen

Vallningsutrymmen och poolområdet finns på poolområdet, se karta. På poolområdet tillåts av utrymmesskäl parkera endast ett fordon per team efter att utrustningen levererats. Övriga fordon till närliggande parkering. Förfrågningar före tävlingen: Niklas Enlund, 0500 568 330

Inga allmänna vallningsutrymmen.

Blomstercermoni, prisutdelning och intervjuer

I parsprinten och den individuella sprinten premieras de sex bästa lagen och skidåkarna. I lördagens tävling premieras de 10 bästa åkarna i både dam och herrklassen.

Under alla tävlingsdagar sker blomstercermi och prisutdelningen omedelbart efter målgång. Vid prisutdelningen får inte medföras skidor eller stavar. Medaljörerna förs efter prisutdelningen till skidstugan för intervju av media.

Protester

Tidsfristen för inlämnande av protest vid tävlingen är 15 minuter efter att de officiella resultaten publicerats. Avgiften är 100 euro som skall erläggas kontant till tävlingskansliet. Avgiften returneras såvida protesten godkänns.

Första hjälp

Första hjälpgruppen finns på stadionområdet (050 518 6500) och tävlingsläkare finns anträffbar på telefon  (040 7288 044) eller via högtalarmeddelande.

Övrigt att observera

Beträffande tränings- och andra tidtabeller kan ännu komma preciseringar, varför tävlande bör uppmärksamma meddelanden på plats via högtalaren. Ändringar meddelas även på lagledarmötena. Lagledarnas och domarkollegiets beslut finns på www.smvoyri.fi / Tävlande / Lagledarmötets material.

Tävlingsspår och träningstider

Spårkartor och banprofiler finns på webbsidan eller vid tävlingskansliet. Under alla tävlingsdagar används ett 1,5 km eller 2,5 km konstsnöspår.

Officiella träningstider:

Se den uppdaterade tidtabellen.

På grund av det utmanande snöläget kan begränsningar beträffande träningstider, test- och uppvärmningsspår förekomma. Eventuella ändringar meddelas på anslagstavlan, via högtalarmeddelanden och på lagledarmötena.

Test-, tränings- och uppvärmningsområden

Under tävlingen är testspår, tränings- och uppvärmningsområdena belägna i närheten av poolområdet. Snöläget avgör deras slutliga placering och längd.

Mera info om uppvärmningsspår och testspår ges på lagledar mötena.

Start- och målområde

Utomstående har ej tillträde till det inhägnade start- och målområdet. Till målområdet slipper förutom tävlande och funktionärer endast medias representanter och fotografer med passerkort.

Trafik och parkering

För de tävlande och publiken finns parkeringsplatser i närhet av tävlingscentrum (se karta).

De tävlandes parkering finns nära skidcentrum, publiken parkerar lite längre bort. För fordon med specialtillstånd finns plats nära tävlingscentrum, info via tävlingskansliet.

Säkerhetsplan

Säkerhetsplan över arrangemangen finns till påseende hos tävlingssekreteraren (kansliet).

Biljettförsäljning

Publiken styrs till tävlingsplatsen via den stora allmänna parkeringen. Biljettpriserna är:

  • Vuxen                 1 dag 20 €     3 dagar 40 €
  • Under 18 år       1 dag 12 €     3 dagar 24 €
  • Familj                  1 dag 40 €     3 dagar 80 €

Övrigt

Användningen av drönare på området för andra än YLE och arrangörerna är förbjudet av säkerhetsskäl.

Domarkollegiet

Tävlingsledare – Mårten Lövdahl
TD – Mattias Skog
TDA – Mikko Rantanen

Medlem Esko Valikainen (fredag och söndag)

Media

Media har sina arbetsutrymmen i skidstugan. Ackrediteringen av medias representanter sker via Finlands Cups Media-sidor. Media hämtar sina ackrediteringskort från tävlingskansliet.

Förfrågningar

Mårten Lövdahl, tävlingsledare GSM 050 5632470, marten.lovdahl(at)skogscentralen.fi